Participe Delft spant zich in om te zorgen dat Delft een prettige stad is en blijft om in te leven. Daarnaast hebben wij een regionale functie op het gebied van welzijnswerk en vluchtelingenbegeleiding. Met name op het gebied van vluchtelingenbegeleiding zijn we in veel gemeenten actief. 

 

 

 
Delft

In de gemeente Delft verzorgt Participe Delft:

 • toegang Wmo
 • maatschappelijke ondersteuning
 • welzijn in de wijk
 • opvoeding en opgroeien
 • ouderenadvies
 • dementie en vergeetachtigheid
 • langer zelfstandig functioneren
 • participatie en activering
 • taal en integratie

Zie: www.participedelft.nu en www.delftvoorelkaar.nl

 

 
Midden-Delfland

Participe organiseert voor de gemeente Midden-Delfland:

 • taal en integratie

 

 

 
Sliedrecht

In de gemeente Sliedrecht verzorgt Participe:

 • taal en integratie
 • participatie en activering