Missie en visie

Meedoen in de samenleving lijkt zo vanzelfsprekend. Maar dat is het niet voor iedereen. Voor die mensen is Participe Delft een eerste aanspreekpunt. Wij maken meedoen mogelijk.  Wij helpen de inwoners van Delft om met elkaar een prettige, leefbare en veilige samenleving te vormen. Daartoe werken we vaak samen met andere maatschappelijke organisaties, zodat we elkaar met onze partners in Delft voor Elkaar.

Delft voor Elkaar

Vanuit die missie maakt Participe Delft ook onderdeel uit van Delft voor Elkaar, de netwerkorganisatie waarin verschillende zorg- en welzijnspartners met elkaar samenwerken. Wil je meer weten over activiteiten in de wijk? Ben je op zoek naar een leuke stage of een passende vrijwilligersfunctie? Ben je een mantelzorger en wil je weten wat wij voor je kunnen betekenen? Neem dan eens een kijkje op de website van Delft voor Elkaar.

Regionaal Welzijnswerk en Vluchtelingenbegeleiding

Sinds januari 2016 heeft Participe Delft ook een regionale functie op het gebied van welzijnswerk en vluchtelingenbegeleiding. Gemeenten werken namelijk steeds nauwer met elkaar samen om zorg en welzijn op een goede manier te regelen. Participe Delft zet zich daar graag voor in, binnen én buiten de grenzen vam onze gemeente. Klik hier voor meer informatie over onze activiteiten in de regio.

 

Participe Groep

Participe Delft is onderdeel van de Participe Groep. Participe heeft een gezamenlijk managementteam onder leiding van de bestuurder en een Raad van Toezicht. 

Zie voor meer informatie over de Participe Groep onze website www.participe.nu