Vluchtelingenbegeleiding Midden-Delfland

 

Als gevolg van het coronavirus vinden op dit moment geen PVT-bijeenkomsten plaats en begeleiden we alleen telefonisch. Zie voor meer info

Due to the coronavirus, no PVT meetings are currently taking place and we can only assist by telephone. See for more info

Vluchtelingenbegeleiding Midden-Delfland werkt op afspraak

Openingstijden
maandag, dinsdag en donderdag van 09.00 tot 16.30 uur 

Bezoekadres
Van Bleyswijckstraat 91 
2613 RR Delft 
 015 7600190
 0645435401
 vluchtelingenmd@participedelft.nu

Stuur een mail of kom langs voor het maken van een afspraak.

 

 

Maatschappelijke begeleiding

Wij begeleiden vluchtelingen die rechtstreeks uit een asielzoekerscentrum in de gemeente Delft komen wonen. Die begeleiding is voor een periode van maximaal zes maanden. Onder maatschappelijke begeleiding vallen:

 • begeleiding bij aankomst door middel van inschrijven in het bevolkingsregister en tekenen van het huurcontract
 • ondersteuning bij het regelen van voorzieningen, bijvoorbeeld van gas, water en licht, de zorgverzekering en toelagen.
 • contact met andere organisaties, bijvoorbeeld hulp bij het regelen van een school voor de kinderen of de aanmelding bij een huisartsenpraktijk

Juridische begeleiding

Wij begeleiden statushouders bij juridische zaken en kwesties. Daaronder vallen:

 • informeren over terugkeerregelingen
 • verlengen van IND-documenten
 • asielprocedures
 • beleding bij procedures gezinshereniging

Soms zijn juridische zaken complex. In dat geval dragen wij deze over aan een breed netwerk van lokale juristen, zoals sociaal raadslieden, wet- en juridische winkels en advocaten die gespecialiseerd zijn in vreemdelingenrecht.

Werken aan zelfredzaamheid

Vervolgens begeleiden wij statushouders bij het zelfredzaam worden. Denk daarbij aan:

 • leren van taal door middel van aanvullend taalonderwijs of taalmaatjes
 • wegwijs maken in een gemeente. Waar vind ik een brievenbus of slager? Wat is een kliko?
 • contacten leggen de in de samenleving
 • actief worden in buurt, wijk of gemeente, zoals bij sportclubs en andere (vrijwilligers)organisaties.

Participatieverklaringtraject

Voor de gemeente organiseren wij het Participatieverklaringtraject, een ver-plicht onderdeel van het inburgerings-examen.Tijdens dit traject maken nieuwe inwoners van Midden-Delfland kennis met de Nederlandse kernwaarden (vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie). Bijvoorbeeld: gelijke rechten voor mannen en vrouwen, het recht om je eigen mening te geven. Ook komt aan de orde hoe belangrijk participatie (vrijwilligerswerk en werk) is.

 

Versterken zelfredzaamheid

Het team van vluchtelingenbegeleiding bestaat uit vaste medewerkers en vrijwilligers. Zij zetten zich in voor vluchtelingen. Van begeleiding in de asielprocedure tot hulp bij de zelfredzaamheid: zij helpen hen een nieuwe toekomst op te bouwen in Nederland.

Vrijwilligers

Dagelijks zetten vrijwilligers zich in voor vluchtelingen en asielzoekers. De één wil andere culturen leren kennen, de ander werkervaring opdoen. Ieder met een eigen reden en achtergrond. Ook de leeftijd varieert. Maar één ding hebben alle vrijwilligers gemeen: ze doen iets concreets voor vluchtelingen.

Iets doen voor vluchtelingen?

Wilt u ook vrijwilliger worden bij vluchtelingenbegeleiding? Op de vrijwilligersvacaturebank van Delft voor Elkaar kunt u de openstaande vacatures bij vluchtelingenwerk vinden (www.delftvoorelkaar.nl). Wij zijn regelmatig op zoek naar maatschappelijke begeleiders. U kunt ook een e-mail sturen (vluchtelingenmd@participedelft.nu) of bellen met 015-7600190.