Welzijnswerk en vluchtelingenbegeleiding

 

Participe Delft spant zich in om te zorgen dat Delft een prettige stad is en blijft om in te leven. Daarnaast hebben wij een regionale functie op het gebied van welzijnswerk en vluchtelingenbegeleiding. Met name op het gebied van vluchtelingenbegeleiding zijn we in veel gemeenten actief. 

 

 

 
 
Delft

In de gemeente Delft verzorgt Participe Delft:

  • maatschappelijke ondersteuning
  • welzijn in de wijk
  • opvoeding en opgroeien
  • ouderenadvies
  • jongerenwerk
  • langer zelfstandig functioneren
  • hulp aan Oekraïense vluchtelingen

Zie: www.participedelft.nu en www.delftvoorelkaar.nl

 

 

Vluchtelingenbegeleiding Midden-Delfland wordt vanaf 1 mei 2024 verzorgd door:
 

Taalschool Rijswijk / Delft

Poptahof Noord 1
2624 PV Delft 

 https://taalschoolrijswijk.nl