Welzijnswerk

Medewerkers van Participe Delft hebben veel kennis en ervaring op het gebied van welzijnswerk. Onze medewerkers bestaan uit sociaal werkers jongeren en ouderen, en mantelzorgadviseurs. Wij stellen bewoners, vrijwilligers, medewerkers en partners in staat zich te ontwikkelen. Zodat iedereen de kans heeft om mee te doen. 

 

Participatie en activering

ontwikkelen en verbinden bewoners - organiseren ontmoetingen en trainingen - participatiebanen - tegenprestatie - inzet

Welzijn in de wijk

ondersteuning en activering in wijk en buurt -  vinden, verbinden en verwerken bewoners(initiatieven) - uitvoering wijkgericht werken - organisatie en bemensen wijkcoaches/sociale teams

Ouderenadvies

sociaal maatschappelijke ondersteuning ouderen - welzijn ouderen - hulp bij rouw en verlies - activeren ouderen

Opvoeden en opgroeien

kinder-, jeugd- en jongerenwerk- ouder/kindcoaches - jeugdwelzijn - ouder- en kindadvies

Taal en integratie

vluchtelingenbegeleiding - vluchtelingenwerk - taaloefenplekken - conversatielessen - maatschappelijke stages - organiseren platforms

Maatschappelijk werk

cliëntondersteuning - ondersteuning van bewoners bij problemen - bijvoorbeeld bij schuldenproblematiek, eenzaamheid en relatieproblemen

Vrijwilligerswerk en mantelzorg

organiseren vrijwilligerswerk - vrijwilligersmatching - ondersteunen vrijwilligersorganisaties 

Dementie en vergeetachtigheid

Open Inloop - Odensehuizen - ontmoetingsgroepen - Alzheimercafe

Deradicalisering

streetcornerwork - bevorderen engagement - terrorismebestrijding