Idee voor buurt of wijk

Bewoners hebben ideeën om het leven in hun wijk of buurt te verbeteren. Wij denken mee en helpen bewoners de eigen talenten en die van medebewoners te ontdekken en aan te spreken.
Soms is hiervoor extra talent of kunde nodig. Participe Delft biedt de ondersteuning om ideeën te helpen realiseren. Dit doen we in ons samenwerkingsverband Delft voor Elkaar. 

Activiteiten

Bewoners willen elkaar kunnen ontmoeten en deelnemen aan leuke activiteiten. Delft voor Elkaar organiseert activiteiten voor mensen die aangewezen zijn op de eigen omgeving. Dat kan in het wijkcentrum in de buurt zijn. Maar ook in een school, een verzorgingshuis of bij een sportvereniging. Wij gaan uit van de vraag van mensen bij het samenstellen van een activiteitenaanbod. De begeleiding van activiteiten is in handen van deskundige vrijwilligers. Met ondersteuning van de sociaal werkers van Participe Delft als dat nodig is.

Talenten jongeren ontwikkelen 

Onze jongerenwerkers zorgen ervoor dat jongeren hun talenten kunnen ontplooien en hun vrije tijd plezierig kunnen besteden. Participe Delft ondersteunt jongeren om hun eigen ideeën en initiatieven te verwezenlijken. We letten extra op risicojongeren en moedigen ze aan om mee te doen. Want als jongeren meedoen, kunnen ze later gemakkelijker hun plaats in de samenleving vinden en hun kansen benutten.

Ondersteuning vrijwilligerswerk

We ondersteunen het vrijwilligerswerk in Delft. Dat doen we in ons samenwerkingsverband Delft voor Elkaar met ondersteuning van vrijwilligers die in de wijk werkzaam zijn en met de digitale vrijwilligersvacaturebank Soms hebben mensen een extra steuntje in de rug nodig om vrijwilligerswerk te kunnen gaan doen of dat vol te houden. Dat extra steuntje bieden vrijwillige contactpersonen en coaches.