Zelfredzaamheid versterken

De opvang van vluchtelingen vraagt internationaal, nationaal, regionaal en lokaal om inzet en oplossingen van de overheid, de maatschappij en zijn inwoners. In opdracht van de gemeente Delft ondersteunt Participe Delft Oekraïense vluchtelingen bij het zetten van de eerste stappen op weg naar zelfredzaamheid. Dit doet zij door het houden van spreekuren en het verspreiden van nieuwsbrieven in de eigen taal.