Privacystatetement Participe Delft

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) van kracht. Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens van onze klanten en werken conform de AVG.

Meer informatie hierover vindt u in ons Privacy Statement