Klachten

Wanneer u niet tevreden bent over de dienstverlening van Participe Delft, dan vernemen we dit graag. Uw klacht kunt u bespreken met één van onze medewerkers.

Bent u dan nog niet tevreden, dan kunt u een klacht indienen. U kunt uw klacht indienen via de mail of schriftelijk via dit klachtenformulier. Na ontvangst van de klacht, neemt - afhankelijk van de aard van de klacht - een teamleider of de directeur contact met u op. Daarbij wordt een klachtenregeling gehanteerd. U wordt uitgenodigd voor een gesprek binnen twee weken. Doel hiervan is een oplossing proberen te vinden of een uitspraak te doen waarmee u kunt instemmen.

Lukt dat niet, dan kun u uw klacht indienen bij de regionale klachtencommissie: Klachtencommissie Maatschappelijke Dienstverlening Noord- en Zuid-Holland,
Secretariaat: Krokusstraat 47, 2015 AE Haarlem.