Delft voor Elkaar verbindt en versterkt

Participe Delft is onderdeel van Delft voor Elkaar

Samenwerkingsverband welzijn, sport en zorg

Delft voor Elkaar is een platform van vrijwillige en professionele organisaties op het gebied van welzijn, sport en zorg. Het doel is de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van Delftenaren te versterken en de leefbaarheid in de stad te vergroten. Samen met de inwoners van Delft werken wij aan veilige, gezellige en gezonde wijken. Op basis van talenten en mogelijkheden coachen, stimuleren en versterken wij samen Delftenaren. Delft voor Elkaar verbindt en versterkt - zodat iedereen mee kan doen.

Samenredzaamheid

Delft voor Elkaar stimuleert samenredzaamheid zowel fysiek  als digitaal. Wij streven ernaar dat iedere inwoner in een kwetsbare situatie kan terugvallen op een stads-, wijk,- of buurtgenoot en dat dit ook voorafgaand of gelijktijdig aan professionele ondersteuning gebeurt. Wij waarderen bewoners voor de rol die zij spelen in de buurt, nodigen andere inwoners uit om hun voorbeeld te volgen en ondersteunen hen hierin. Zo ontstaat een ‘signalerende’ buurt die preventief werkt: inwoners zien om naar elkaar, leveren een bijdrage aan de buurt en lossen potentiële spanningen zelf op. Dit gebeurt al in vele wijken en buurten van Delft en wij beschouwen het als onze opdracht om die sociale karaktertrek van de stad te versterken.
 

www.delftvoorelkaar.nl

Wilt u meer weten over activiteiten in uw wijk? Bent u op zoek naar een leuke stage of een passende vrijwilligersfunctie? Bent u een mantelzorger en wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan eens een kijkje op de website van Delft voor Elkaar
 

 

 

Veel activiteiten