Missie en Visie

Meedoen in de samenleving lijkt zo vanzelfsprekend. Maar dat is het niet voor iedereen. Voor die mensen is Participe Delft een eerste aanspreekpunt. Wij maken meedoen mogelijk. Wij helpen de inwoners van Delft om met elkaar een prettige, leefbare en veilige samenleving te vormen. Daartoe werken we vaak samen met andere maatschappelijke organisaties, zodat we elkaar met onze kennis en ervaring versterken.

Delft voor Elkaar

Vanuit die missie maakt Participe Delft onderdeel uit van Delft voor Elkaar, de netwerkorganisatie waarin verschillende zorg- en welzijnspartners met elkaar samenwerken. Wilt u meer weten over activiteiten in de wijk? Bent u op zoek naar een leuke stage of een passende vrijwilligersfunctie? Bent u een mantelzorger en wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan eens een kijkje op de website van Delft voor Elkaar.

Vluchtelingenbegeleiding

Participe Delft heeft een regionale functie op het gebied van vluchtelingenbegeleiding in Midden-Delfland. Gemeenten werken namelijk steeds nauwer met elkaar samen om zorg en welzijn op een goede manier te regelen. Participe Delft zet zich daar graag voor in, binnen én buiten de grenzen van onze gemeente. 

Management Delft

Nicolien van Velzen

manager Participe Alphen a/d Rijn en Participe Delft

Jan-Cees Hortensius

manager Participe Alphen a/d Rijn en Participe Delft

Organogram

Organogram 2022 Participe.png

Participe Groep

Participe Delft is onderdeel van de Participe Groep. Wij zijn actief in negen gemeenten in Noord en Zuid-Holland. Kennis en ervaringen wisselen we uit. Lokaal zijn we goed op de hoogte. 

Raad van Toezicht

Monique den Boogert

lid Raad van Toezicht

Pieter Goossen

lid Raad van Toezicht

Ronald Gijsbertsen

lid Raad van Toezicht

Nelleke Vogel

voorzitter Raad van Toezicht

Elsbeth Epema

lid Raad van Toezicht

dhr. J.W.C. van Kleef

lid Raad van Toezicht

Giften welkom

Participe is door de Belastingdienst aangemerkt als ANBI. ANBI betekent een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI-status betekent dat de organisatie geen erf- of schenkingsrecht hoeft te betalen over giften. Particulieren of bedrijven die schenkingen aan de organisatie doen, mogen deze aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

ANBI-formulier