Vrijwillig maatschappelijk begeleider

Herco Christerus - Vrijwillig Maatschappelijk Begeleider Vluchtelingenbegeleiding Midden- Delfland


In augustus 2015 ging Herco Christerus met pensioen. Na een PIZ-cursus (pensioen in zicht) en een soms lastige periode van ‘wennen aan’, is hij op zoek gegaan naar een zinvolle manier om zijn tijd te besteden.

Beschermen
Herco: “Jarenlang heb ik gewerkt ten behoeve van natuur- en milieubescherming. Het werken voor mensen uit onbeschermde situaties leek mij wel een goede stap”. Op de website van Delft voor Elkaar zag hij een functie bij Vluchtelingenbegeleiding Midden-Delfland. Herco schreef een brief en had een kennismakingsgesprek.

Van papier naar digitaal
“Ik kon beginnen in wijkcentrum De Vleugel, een multifunctioneel en rommelig gebouw, maar in een prettige sfeer. Er werd daar nog gewerkt met geschreven verslagen en hangmappen; natuurlijk wel achter slot en grendel. Na de verhuizing naar de van Bleyswijckstraat zijn we grotendeels gedigitaliseerd, maar gelukkig blijven de gesprekken met de cliënten gewoon face to face”.

Dankbaar werk
Het leuke van het werk als maatschappelijke begeleider vindt Herco dat hij statushouders door de bureaucratische papierterreur in Nederland kan helpen. “Dat is dankbaar werk en ik houd er leuke contacten aan over”, gaat Herco verder. “Wanneer ik mensen een half jaar begeleid, ontstaat er wel een soort vertrouwensband. Daarbinnen boek ik regelmatig goede resultaten, in maatschappelijk of financieel opzicht. Dat geeft een prettig gevoel en motiveert me om als maatschappelijk begeleider mensen te steunen, die soms vreselijke dingen hebben meegemaakt”.

Samenwerking
De onderlinge samenwerking met professionals en vrijwilligers binnen Participe ervaart Herco als collegiaal en opbouwend. “Men helpt elkaar, wisselt informatie uit en indien nodig worden gesprekken overgenomen bij ziekte of verlof. Een serieuze aanpak in een ontspannen sfeer is kenmerkend voor Vluchtelingenbegeleiding Midden-Delfland, sluit Herco af.

Herco Christerus vrijwilliger PD.jpg