“Ik heb ontdekt wat ik voor een ander kan betekenen”

In Delft krijgen jongeren met Time 4 Your Future kansen om zich met behulp van vrijwilligerswerk verder te ontwikkelen. “Een succesvolle aanpak” vertelt projectleider Ron Rietkerken “die we de komende twee jaar dankzij subsidie van ZonMw kunnen voortzetten en in meer gemeenten willen gaan inzetten”.
 

‘Gedurende een reis van 6 maanden volg je diverse programma’s en skills trainingen om de talenten die jij bezit verder te ontwikkelen. Daarbij kies je zelf welke bestemmingen (bedrijven) je bezoekt. Niet alleen om nieuwe bagage en leuke contacten op te doen, maar ook om je skills direct in de praktijk te brengen.’ Deze tekst lezen jongeren op de projectwebsite, waarna ze zich kunnen inschrijven en ze hun ontwikkeling in gang zetten.

Daarna begint de reis. Eerst een skills training van vier bijeenkomsten, die inzicht geeft in de eigen talenten, competenties die je moet hebben als vrijwilliger of werknemer, zoals samenwerken, communiceren, organiseren en grenzen stellen. Daarna gaan jongeren als vrijwilliger daadwerkelijk aan de slag en werken ze samen aan hun doel.

Maatschappelijk draagvlak
De deelnemende organisaties kunnen door de vrijwillige inzet van jongeren hun activiteitenaanbod uitbreiden. De buurtbewoners krijgen tegelijkertijd een positiever beeld van de jongeren in hun wijk, waardoor wederzijds begrip toeneemt. Dit heeft ook een positief effect op andere jongeren in de wijk. Jongeren ervaren de ontmoeting met mensen buiten hun netwerk als bijzonder. Interactie stimuleert om nieuwe wegen in te slaan. Maatschappelijke dienstverlening en met name de manier waarop dit in Delft afgelopen jaren is ingezet, blijkt groeizaam.

Kern
Rietkerken: Kern is dat jongeren tijdens het organiseren van activiteiten ontwikkelen vaardigheden ontwikkelen, ervaren wat hun mogelijkheden zijn op de arbeidsmarkt, een bijdrage leveren aan de Delftse samenleving en krijgen bij afronding een certificaat, waarmee ze hun mogelijkheden verder vergroten.