Interim-bestuurder

Half september is Manuelle Moens bij Participe gestart als interim-bestuurder. Haar opdracht is en de bedrijfsondersteuning op orde brengen en te adviseren over de koers voor de lange termijn.

Manuelle Moens is zeer ervaren in het sociaal domein. Ze heeft gewerkt in de maatschappelijke dienstverlening, binnen de gehandicaptenzorg en de psychiatrie.

De afgelopen 3 jaar was ze bestuurder van een landelijke jeugdzorg-organisatie die vanaf de invoering van de nieuwe jeugdwet in 2015 contracten moest sluiten met zo’n 350 gemeenten. “Daardoor heb ik de dynamiek binnen het sociaal domein zowel inhoudelijk als bedrijfsmatig goed leren kennen. Het is mijn overtuiging dat versterking van het sociaal domein de juiste hulp op de juiste plek brengt en erger kan voorkomen. Ik wil me dan ook graag inzetten voor een organisatie als Participe die breed inzetbaar is en zich er sterk voor maakt dat iedereen kan meedoen.”

versie b.jpg