Nieuwe bestuurder per 15 mei

Participe heeft per 15 mei 2021 een nieuwe bestuurder: Marcel Bastiaansen. Onze nieuwe bestuurder brengt veel kennis en ervaring mee. Hij is zijn loopbaan ooit gestart in het veld als kinderpsycholoog en jongerenopbouwwerker en heeft vervolgens veel kennis en ervaring opgedaan in de gemeentelijke wereld en in het welzijnsdomein. Momenteel werkt hij als transformatiemanager in het Sociaal Domein bij de gemeente Ede.

 

Marcel Bastiaansen.jpg

Sociale basis versterken
Er is unaniem enthousiasme over zijn komst. Nelleke Vogel, voorzitter van de Raad van Toezicht: “Wij denken met hem een goede bestuurder binnen te halen die ook extern gaat zorgen voor een goede verbinding en vernieuwing om met elkaar de sociale basis in de wijken te versterken.”

Samen
Participe staat bekend als lokaal stevig verankerd, innovatief, ondernemend, sterk in samenwerking en oplossingsgericht. Marcel Bastiaansen wil de kwaliteiten nog verder uitbouwen. “Ik ben er van overtuigd dat er een slag te maken is op het gebied van verzakelijking en effectiviteit door samenwerking van maatschappelijke partners op het gebied van onderwijs, welzijn, maatschappelijk werk en andere vormen van lichte ondersteuning. Ook denk ik dat wij door deze samenwerking een nog serieuzere gesprekspartner kunnen worden van gemeenten en andere opdrachtgevers, zoals bijvoorbeeld zorgkantoren, woningbouwverenigingen en Rijk.”