Participe's Time 4 Your Future bereikt indrukwekkende mijlpalen in samenwerking met De Haagse Hogeschool.

Afgelopen week heeft het project @Time 4 Your Future van Participe twee opmerkelijke mijlpalen bereikt in samenwerking met @De Haagse Hogeschool. Deze mijlpalen markeren een belangrijke stap in het bevorderen van talentontwikkeling bij studenten en het creëren van impact in de samenleving.

In nauwe samenwerking met De Haagse Hogeschool zijn er twee trajecten opgestart, waarbij de focus ligt op het ontplooien van talenten en het realiseren van positieve veranderingen in de maatschappij. Het eerste traject richt zich op de bevordering van talentontwikkeling bij studenten, waarbij zij de mogelijkheid krijgen om hun vaardigheden verder te ontwikkelen en te ontdekken hoe zij deze kunnen inzetten voor persoonlijke groei.

Bij het tweede traject ligt de nadruk op het maken van impact op de samenleving. Studenten worden aangemoedigd om hun kennis en vaardigheden in te zetten ten behoeve van maatschappelijke vraagstukken. Door middel van concrete projecten en samenwerkingen worden zij gestimuleerd om een positieve bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Participe en De Haagse Hogeschool streven ernaar om met Time 4 Your Future een brug te slaan tussen onderwijs en maatschappelijke betrokkenheid. Door studenten de kans te geven zich te ontwikkelen en tegelijkertijd een impact te hebben op de samenleving, wordt er gezamenlijk gewerkt aan een betere toekomst.

Deze recente mijlpalen benadrukken het succes van de samenwerking tussen Participe en De Haagse Hogeschool en de gezamenlijke inzet voor talentontwikkeling en maatschappelijke verandering. Het project Time 4 Your Future blijft zich inzetten voor innovatieve initiatieven en inspirerende mogelijkheden voor de studenten, met als uiteindelijk doel een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7153404636576591873

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7153023859007373314

delft.jpeg