Projectleider Jeugd

Participe zoekt op korte termijn voor de preventieopdracht een:

Projectleider

32 uur per week

Standplaats Alphen aan den Rijn

 

Aandachtsgebied: Leidinggeven aan complexe projecten, het door ontwikkelen van de huidige aanpak en het opstarten en trekken van innovaties voor de doelgroep ouderbetrokkenheid en het kinder- en jongerenwerk in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs.

De projectleider maakt deel uit van de nieuwe preventieopdracht in Alphen aan den Rijn en omliggende kernen. De onderdelen ouderbetrokkenheid, kinder- en jongerenwerk zijn per 1 juli 2021 gestart met de nieuwe opdracht.

Functie | Projectleider 

De projectleider onderzoekt, initieert en realiseert nieuwe projecten maar ook het ontvlechten van projecten uit Tom in de Buurt behoort tot de opdracht. Verder draag je zorg voor de implementatie en doorontwikkeling van de opdracht Preventie. Daarbij is inhoudelijke expertise vereist over het maatschappelijk functioneren van de doelgroep, kennis van het bevorderen van de samenlevingsopbouw en het bewerkstelligen van verbeteringen in het woon-, werk- en leefklimaat.

Deze projecten worden gerealiseerd conform afgesproken doorlooptijd, budget en omschreven opdracht van de opdrachtgever, gemeente Alphen a/d Rijn.

Projectleider voor jeugd

Taken | inhoudelijke kennis van de doelgroep, onderwijs, projectaanpak, coachen

 • Samen met gemeente, medewerkers en samenwerkingspartners ontwikkelen en vormgeven van een Preventie projectplan vanuit de Nationaal Plan Onderwijsgelden voor de gezamenlijke inzet van deze gelden.   
 • Stelt de planning, de kwaliteitsnormen en acceptatiecriteria vast voor dit projectplan en legt deze ter goedkeuring voor aan de manager en belanghebbenden;
 • Draagt zorg voor een betrokken, goed functionerend en geïnformeerd projectteam
 • Is aanjager voor het projectplan en volgt de afspraken, evalueert en stelt bij waar nodig
 • Signaleert knelpunten in de uitvoering en overlegt met medewerkers over mogelijke oplossingen. Adviseert hierover aan de manager
 • Bouwt aan een netwerk en onderhoudt daarin contacten met gemeentelijke instanties, onderwijspartners, (vrijwilligers)organisaties en Preventie partners en enthousiasmeert hen tot actieve deelname aan projecten. 
 • Het samen met de medewerkers door ontwikkelen van de opdracht kinder- en jongerenwerk en ouderbetrokkenheid, en deze verbinden met de activiteiten van de andere medewerkers binnen de Preventie-opdracht
 • Verwerft indien nodig financiële middelen voor het project;
 • Geeft daar waar nodig functioneel leiding aan medewerkers;
 • Signaleert mogelijkheden voor een verdere professionalisering door de ontwikkeling van nieuwe methoden ten behoeve van sociaal werk;

Profiel | Projectmatige aanpak, sociaal Werk deskundige

Ben jij een kandidaat die:

 • Hbo+ is opgeleid op het gebied van sociaal cultureel werk en maatschappelijke dienstverlening én ervaring heeft met het op gestructureerde wijze vormgeven van projecten;
 • Kennis heeft van het werkveld en de knelpunten waar medewerkers in de dagelijks praktijk mee te maken hebben kent de maatschappelijke ontwikkelingen. Voor de projectleider jeugd zoeken we iemand die deskundig is in de samenwerking met onderwijspartners (PO, VO en mbo).  
 • Heeft gevoel voor interne en politieke/maatschappelijke verhoudingen, relevante wetgeving, procedures e.d.
 • Een soepele pen heeft voor het schrijven van stukken en weet deze goed onder de aandacht te brengen.
 • Handson is en opdrachten weet te vertalen naar de concrete werkpraktijk;
 • Stressbestendig is en een echte teamplayer die in staat is mensen te coachen en te binden.

 

Participe is een betrokken, ondernemende organisatie in het sociaal domein. Op dit moment organiseren wij voor 12 gemeenten sociaal werk: welzijn en wmo. Bij Participe werken circa 260 medewerkers, ruim 2.000 vrijwilligers en tientallen stagiaires. Onze organisatie bestaat uit vijf werkmaatschappijen: Participe Holding, Participe Projecten, Participe Amstelland, Participe Alphen aan den Rijn en Participe Delft.

Onze missie is het realiseren van een inclusieve samenleving, een samenleving waar iedereen ertoe doet en mee kan doen. Hiertoe vindt, bindt en verbindt Participe. Op basis van talenten en mogelijkheden stimuleren wij mensen - vindingrijk en doelgericht. Ons motto is: welzijn voorkomt zorg. Ofwel: meer participeren, minder indiceren. Daarbij denken wij in kansen in plaats van beperkingen. Nee verkopen we niet, wij kijken wat wél mogelijk is.

Organisatie | Participe Alphen aan den Rijn

De nieuwe preventieopdracht wordt een samenwerking tussen Bibliotheek Rijn en Venen, Parkvilla en Participe. Participe Alphen staat voor een vernieuwde aanpak in het sociale domein, waarbij welzijn en zorg onder een dak is. Wij spannen ons in om de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie in de lokale samenleving te bevorderen. Dat doen we in de buurt samen met inwoners en onze partners.  Op allerlei niveaus verbinden wij diensten, initiatieven en organisaties, met uiteindelijk één doel: het activeren en in beweging brengen van mensen.

Aanbod | Arbeidsvoorwaarden

We bieden een uitdagende baan in een inspirerende organisatie gericht op vernieuwing. Voor deze functie is er sprake van een tijdelijk contract voor 32 uur per week.  Salaris en arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Sociaal Werk, in salarisschaal 10, minimaal €3.043 en maximaal €4.564 bruto bij een voltijd werkweek. Er is een uitstekende pensioenregeling daarnaast bouwt iedere medewerker maandelijks loopbaanbudget op om je inzetbaarheid op peil te houden en beschik je over een Individueel Keuze Budget van circa 18,5%.

Solliciteren | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

Voor meer informatie over deze vacature kun je contact opnemen met Tineke de Haas, Manager. Zij is bereikbaar via telefoon 06-460 12 176 en e-mail t.de.haas@participe.nu

Ben je enthousiast geworden en voldoe jij aan dit profiel dan ontvangen wij graag jouw motivatiebrief en cv o.v.v. vacaturenummer 202153 voor 21 oktober 2021. Je sollicitatie kun je e-mailen naar werving@participe.nu.

De sollicitatiegesprekken voor zijn gepland op donderdag 28 oktober a.s.