Sociaal Werker (bij De Driemaster)

De Driemaster is op zoek naar een enthousiaste:

 

Sociaal werker

met de focus op mantelzorg, Welzijn op Recept, Vrijwilligersorganisaties (Maatschappelijke agenda)

24 uur per week
 

Profiel | Flexibel, creatief, sterk in organiseren

  • Een hbo-opgeleide professional;
  • Uitstekende gespreksvaardigheden (vraag achter de vraag);
  • Minimaal 4 jaar ervaring in een brede sociaal werk functie;
  • Ruime kennis, ervaring en affiniteit met brede doelgroepen, mantelzorgers in het bijzonder;
  • Ervaring in het opzetten van samenwerkingsprocessen.

Functie-inhoud | sociaal werker

Deze sociaal werker heeft enerzijds een generalistische aanpak en anderzijds ook specifiek expertise gebieden en heeft daardoor een brede scoop over de hele gemeente Kaag en Braassem. De werkzaamheden zijn op het gebied van mantelzorg, welzijn op recept, uitvoering MAG (Maatschappelijke Agenda- vrijwilligersorganisaties) maar ook organisatorische competenties zijn voor deze functie van belang.

Welzijn op recept
Je begeleidt mensen die doorverwezen worden door de huisarts naar activiteiten in de buurt, of stimuleert hen bijvoorbeeld om vrijwilligerswerk te gaan doen. Diverse teamleden van De Driemaster treden op als welzijnscoach. Van hen verwachten we enerzijds een generalistische aanpak, anderzijds een eigen specialisme. De coördinator Welzijn op recept besteedt ook tijd en aandacht aan het ontwikkelen van nieuwe activiteiten van en met ouderenorganisaties, (sport)verenigingen en bijvoorbeeld fysiotherapeuten.

Mantelzorg
Deze taken bestaan onder andere uit: het verzorgen van informatie (ook via social media), advies, educatie, individuele ondersteuning, coördineren van mantelzorgprojecten en mantelzorgthema’s op de kaart zetten en houden zowel binnen de eigen organisatie als daarbuiten en het bevorderen van de samenwerking tussen formele en informele zorg.

Je verzorgt bijvoorbeeld samen met de communicatiemedewerker de nieuwsbrief, het organiseren van de dag van de mantelzorg (inclusief de waardering) en themabijeenkomsten, trainingen, gastlessen en presentaties geven aan externe partijen en zorgt voor de door-ontwikkeling van een lokaal mantelzorgoverleg. Hierbij heb je extra aandacht voor specifieke doelgroepen binnen de mantelzorgers, zoals jonge mantelzorgers en werkende mantelzorgers.

MAG
Je ondersteunt de coördinator van de MAG in haar werkzaamheden naar de vrijwilligersorganisaties toe. (Het verlenen van MAG subsidies en het geven van ondersteuning en advies)

 

Over Participe

De Driemaster is een samenwerkingsverband van Participe in de gemeente Kaag en Braassem.
Participe is een betrokken, ondernemende organisatie in het sociaal domein. Op dit moment organiseren wij voor 14 gemeenten sociaal werk: welzijn en wmo. Bij Participe werken circa 285 medewerkers, ruim 2.500 vrijwilligers en tientallen stagiaires. Onze organisatie bestaat uit vijf werkmaatschappijen: Participe Holding, Participe Projecten, Participe Amstelland, Participe Alphen aan den Rijn en Participe Delft.

Onze missie is het realiseren van een inclusieve samenleving, een samenleving waar iedereen ertoe doet en mee kan doen. Hiertoe vindt, bindt en verbindt Participe. Op basis van talenten en mogelijkheden stimuleren wij mensen - vindingrijk en doelgericht. Ons motto is: welzijn voorkomt zorg. Ofwel: meer participeren, minder indiceren. Daarbij denken wij in kansen in plaats van beperkingen. Nee verkopen we niet, wij kijken wat wél mogelijk is.

Organisatie | De Driemaster

De Driemaster ‘maak het verschil’ in een opdracht waarin de volgende thema’s centraal staan:

  • Basiskracht;
  • Gezondheid;
  • Opgroeien;
  • Samen meedoen.

Als teamlid

Onderschrijf je de visie van de Driemaster; bezie je klanten met een brede blik; werk je planmatig; heb je oog voor het brede spectrum van de deelopdrachten en de samenhang en samenwerking; kun je zodoende verbanden leggen tussen de leefwereld van burgers en de institutionele wereld, tussen de verschillende maatschappelijke organisaties en tussen burgers; ben je in staat kwetsbare burgers in hun kracht te zetten; ben je een enthousiasmerende teamspeler. Je bent creatief, kunt makkelijk schakelen en ‘omdenken’.  Regels zijn voor jou alleen belangrijk als ze noodzakelijk zijn.

Gemeente Kaag en Braassem

De gemeente Kaag en Braassem heeft de regie en de uitvoering van het preventieve voorveld bij De Driemaster belegd. Dit betekent dat De Driemaster een bijzondere welzijnsorganisatie is. Niet alleen voeren wij zelf welzijnswerk uit, wij spelen ook een belangrijke rol naar de andere organisaties in Kaag en Braassem. Dat doen wij o.a. door het verstrekken van subsidies en het sluiten van samenwerkingsovereenkomsten. Dit betekent veel afstemmen met het gemeentelijk apparaat van de gemeente en ook met andere organisaties. Een medewerker van De Driemaster is politiek en maatschappelijk gevoelig en weet zich goed te bewegen tussen alle verschillende belangen. Communicatie is hierbij heel belangrijk.

Aanbod | arbeidsvoorwaarden

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst van 24 uur per week. Salariëring en overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao Sociaal Werk. De functie is ingeschaald in schaal 8 , minimaal € 2.712,- en maximaal € 3.864,- bruto per maand op fulltime basis.

Solliciteren | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

Enthousiast geworden? Dan horen we graag van je! Stuur jouw motivatie met bijbehorend cv t/m 30 augustus 2021 o.v.v. vacaturenummer 202140 aan: werving@participe.nu

De sollicitatiegesprekken staan gepland op dinsdagmiddag 7 september of woensdagmiddag 8 september.

Informatie over deze functie kan opgevraagd worden bij Majelle Slenters, manager Samenwerkingsverband via e-mail m.slenters@dedriemaster.nu. I.v.m. vakantie zal er na 23 augustus een reactie gegeven worden op eventuele gestelde vragen.