Vangnet in de Wijk – samen met bewoners

Een toename van klachten, meer incidenten, verwarde mensen en afname van de sociale samenhang. “Het zijn allemaal signalen dat het niet goed gaat in een buurt”, zegt sociaal werker Cherif Jeffali. “Ons antwoord hierop is het realiseren van een ‘Vangnet in de wijk’. 

Met ‘Vangnet in de wijk’ organiseren sociaal werkers actiegericht samen met andere partijen, zoals bewonersorganisaties, woningcorporaties, politie, ondernemers, daklozenopvang dat de steunstructuren weer krachtig worden. Hoe dat gebeurt, hangt van de situatie af. Cherif: “Er is geen blauwdruk, wel een duidelijk doel, namelijk in drie jaar tijd zorgen dat een wijk weer goed draait. Dat de leefbaarheid weer goed is.”


Enquête
De Poptahof en de Bikolaan zijn plekken die extra aandacht nodig hebben en waar aan een vangnet wordt gewerkt. Om in beeld te brengen hoe op deze plekken de steunstructuur kan worden versterkt en hoe meer verbinding kan worden georganiseerd, zijn wijkbewoners met behulp van een enquête bevraagd. Maar er wordt ook gewoon gestart en gekeken waar verbindingen kunnen worden gelegd. Het team bezorgde bijvoorbeeld eind 2020 bij mensen die extra ondersteuning nodig hebben in coronatijd kerstpakketten en raakt zo met hen in gesprek. Daarnaast was er ook kerstboomactie. Allemaal kleine stapjes die zorgen dat sociaal werken weten wat er speelt, hierop kunnen inspelen en dat de bewoners elkaar en de ondersteuningsmogelijkheden dichtbij huis eren kennen.


Bikolaan
In de Bikolaan heeft team een winkelpand om-niet ter beschikking gekregen van waaruit ze het versterken van het gebied kunnen gaan organiseren. Cherif vindt het leuk en vooral ook nuttig om vanuit de wijk te werken. De kracht van samenwerking zit 'm in gezamenlijke doelen, korte lijnen en snelle acties.  “Met de bewonerswerkgroep trekken we samen op. Dat heeft al meerdere goede resultaten opgeleverd. Signalen kunnen we zo eerder oppakken en doorverwijzen. We kunnen hier het verschil maken.”