Welzijn op Recept Beweegt

Als variant op Welzijn op Recept is in Delft Welzijn op Recept Beweegt geïntroduceerd. “Een voorbeeld van preventieve gezondheid”, vertelt sociaal werker Anja van Oosten. “Huisartsen verwijzen mensen naar ons toe die letterlijk vast zitten. Hen verwijzen naar een sportschool is onvoldoende om de blokkades die er zijn, te doorbreken. Samen met een buurtsportcoach begeleid ik hen om door die blokkades heen te gaan – en weer te gaan bewegen.

“In het kader van Welzijn op Recept stuurden we deelnemers door naar de sportschool, maar we merkten dat weinig mensen dat langer dan 2 maanden volhielden. Allerlei blokkades hielden het ontwikkelen van nieuwe patronen tegen. We ontdekten dat we die blokkades – vaak angsten – niet moesten wegorganiseren. Want hoe harder je het wegstopt – hoe groter het terugkomt. In plaats daarvan gaat het er om dat deelnemers door die blokkades heen te gaan; ze te overwinnen. Daar begeleiden we op – het vergt een langere adem, maar wel met als resultaat dat mensen zaken anders gaan aanpakken en fitter worden.”
 

Verschillende doelen
Net als bij Welzijn op Recept krijgen mensen die via de huisarts zijn doorverwezen de mogelijkheid om gratis te sporten bij een sportschool. Deelnemers worden gericht gecoacht. “Het doel verschilt per deelnemer”, vertelt Anja van Oosten. Soms gaat er om dat mensen zich bewust worden van hun eigen kracht. Bij anderen gaat het om  verbeteren van de gezondheid.” In alle gevallen gaat het om preventieve gezondheid, want doel is dat lichaam en geest weer in balans komen. Vandaar dat de sport gecombineerd wordt met coaching op persoonlijk vlak.

Tijdelijk gratis 
Sport op de sportschool is voor deelnemers tijdelijk gratis zodat mensen gemotiveerd worden om een start te gaan maken het uiteindelijke doel is bewustwording met de stip op de horizon dat mensen uit eigen beweging goed gaan zorgen voor zichzelf en doorstomen naar een particuliere sportschool.

Huisarts
Verwijzingen naar Welzijn op Recept komen via eerste- en de tweedelijnszorg. Huisartsen zijn blij met deze aanvulling op Welzijn op Recept. “Voor deze mensen is de huisarts een laatste anker. Het gaat om mensen die slecht in hun vel zitten, geen conditie meer hebben en ook overgewicht komt vaak voor. Door gericht aan de slag te gaan met het lichaam, hierop te coachen worden nieuwe, gezondere patronen ontwikkeld.