Wijkcoach

Voor Participe Amstelland zijn wij op zoek naar een

Wijkcoach 

20 uur per week

Functie | Wijkcoach

De wijkcoach is de verbindende generalist in de wijk Patrimonium, die ondersteuning biedt aan (groepen) wijkbewoners met vragen op het gebied van sociale samenhang, leefbaarheid, veiligheid en participatie.

 

De wijkcoach heeft een signalerende, schakelende en verbindende functie in de wijk en is vraagbaak, sparringpartner, stimulator en adviseur van de bewonersinitiatiefgroepen.

 

De wijkcoach verbindt vragen en behoeften van kwetsbare inwoners met de mogelijkheden van actieve wijkbewoners, maakt verbindingen binnen en tussen verschillende (groepen) wijkbewoners mogelijk en versterkt de eigen kracht van formele en informele netwerken.

 

De wijkcoach signaleert behoeftes aan nieuwe voorzieningen om wijkbewoners (nog meer) daarbij te betrekken. Daarna bekijkt de wijkcoach in samenwerking met (groepen) wijkbewoners, verenigingen en/of instellingen of zij dergelijke voorzieningen kunnen realiseren.

 

De wijkcoach streeft naar overleg en samenwerking met (groepen) wijkbewoners, gemeente, organisaties op het  gebied van zorg, onderwijs, sport, cultuur en welzijn, politie, verenigingen en bedrijfsleven.

Profiel | creatieve collega met affiniteit met de doelgroep

 • HBO-werk-en denkniveau.
 • Initiatiefrijke, stimulerende professional
 • Zelfstandige, ondernemende, proactieve, en resultaatgerichte professional die goed kan communiceren en samenwerken.
 • Mensenkennis, agogische expertise en ervaring met het werken met verschillende (groepen) wijkbewoners
 • In staat zijn om mensen in beweging te krijgen.
 • Omgaan op een soepele wijze met de verschillende vraagstukken waarmee je in je werk wordt geconfronteerd.
 • Weten wanneer je een activerende, stimulerende rol moet spelen en wanneer je zaken aan wijkbewoners kunt overlaten/overdragen.
 • Gevoel hebben voor het verdelen van taken en verantwoordelijkheden en bent in staat om in een soms complex ‘speelveld’ een helder beeld te krijgen en te houden van jouw rol en meerwaarde.
 • Goed kunnen plannen, organiseren en prioriteiten stellen.

 

Wij bieden

 • Veel zelfstandigheid en de gelegenheid om je kwaliteiten in te zetten.
 • Samenwerking met de welzijnsprofessionals van Participe Amstelland en diverse andere externe partners en organen (Bewonersinitiatiefgroepen, sociale teams, jongerenwerk, medewerker Participatie en beleidsmedewerker Sociale samenhang van Gemeente Amstelveen, etc).

 

Aanbod | arbeidsvoorwaarden

Wij bieden een uitdagende en afwisselende functie in een ondernemende en maatschappelijk relevante organisatie die volop in beweging is, en waarbij er sprake is van de volgende arbeidsvoorwaarden:

 • Aanstelling voor 20 uur per week voor een periode van 1 jaar.
 • Salariëring conform de CAO Sociaal Werk, de functie is ingedeeld in schaal 9, minimum € 2.884,00 en maximum € 4.252,00 (op basis van een fulltime dienstverband);
 • Aansluiting bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn;
 • Een Individueel Keuze Budget waarmee je zelf een deel van de arbeidsvoorwaarden kunt bepalen;
 • Een persoonlijk Loopbaanbudget om je inzetbaarheid op peil te houden

Over Particpe

Participe is een betrokken, ondernemende organisatie in het sociaal domein. Op dit moment organiseren wij voor 14 gemeenten sociaal werk: welzijn en wmo. Bij Participe werken circa 285 medewerkers, ruim 2.500 vrijwilligers en tientallen stagiaires. Onze organisatie bestaat uit vijf werkmaatschappijen: Participe Holding, Participe Projecten, Participe Amstelland, Participe Alphen aan den Rijn en Participe Delft.

Onze missie is het realiseren van een inclusieve samenleving, een samenleving waar iedereen ertoe doet en mee kan doen. Hiertoe vindt, bindt en verbindt Participe. Op basis van talenten en mogelijkheden stimuleren wij mensen - vindingrijk en doelgericht. Ons motto is: welzijn voorkomt zorg. Ofwel: meer participeren, minder indiceren. Daarbij denken wij in kansen in plaats van beperkingen. Nee verkopen we niet, wij kijken wat wél mogelijk is.

 

Organisatie | Participe Amstelland

Participe Amstelland levert diensten op het gebied van ouderenadvies, psychosociale ondersteuning en maatschappelijke ondersteuning voor mensen tussen 0 en 100 jaar, in Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het uitgangspunt is dat iedere volwassene de regie over het eigen leven zo lang en zo veel mogelijk in eigen hand heeft of weer krijgt, en vanuit het eigen perspectief aansluiting heeft met de samenleving. Samen met maatschappelijk werkers, activiteitencoach, wijkcoach en sociaal beheer vormt de ouderenadviseur het integraal team.

Het team werkt nauw samen met formele en informele partners in de wijk.

Solliciteren | Geïnteresseerd en gekwalificeerd?

Wil je meer informatie over deze vacature dan kun je contact opnemen met Elena Nabatova, manager Amstelveen, telefoon 06-55778533 of e.nabatova@participe.nu,

Een motivatiebrief en bijbehorende CV kan tot en met donderdag 22 januari 2021 onder vermelding van het vacaturenummer 202101 gestuurd worden naar werving@participe.nu.

De sollicitatiegesprekken vinden op 28 januari 2021 plaats.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet, bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe sollicitanten.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.