Wijkcoach in de wijken Bankras/Kostverloren en Uilenstede

Voor Participe Amstelland zijn wij met ingang van 1 maart op zoek naar een

Wijkcoach in de wijken Bankras/Kostverloren en Uilenstede 

voor 36 per week

 

Functie

De wijkcoach Is het gezicht van het welzijnswerk in de wijk en in staat om:

- Activeren en coördineren:

De wijkcoach is een coördinerende generalist,  die inwoners met sociale vragen op het gebied van sociale samenhang, leefbaarheid, veiligheid en participatie ondersteunt. De wijkcoach werkt samen met bewoners en andere professionals aan een sterkere sociale basis in de wijken zodat de bewoners in de wijk zelf de regie kunnen nemen in de zorg voor elkaar.

- Verbinden:

De wijkcoach is pro actief en legt verbindingen tussen professionals/partners/groepen bewoners om zo welzijn en zorg te verbeteren en om zo beter te weten wat er speelt in de straat of bij de buren. De wijkcoach initieert en neemt zelf deel aan verschillende overleggen. Doel is o.a. de bevordering van buurt netwerkjes waarin de wijkcoach initiatieven van bewoners faciliteert en vragen en behoeften van kwetsbare inwoners verbindt aan de mogelijkheden van actieve bewoners of aan activiteiten.

-  (vroeg)Signaleren en doorverwijzen:

De wijkcoach heeft een signalerende en schakelende functie voor kwetsbare bewoners in de wijk.

- opstellen wijkplan:

De wijkcoach ondersteunt actieve bewoners in het maken en bewaken van een wijkplan. Zorgt in overleg met de professionals en bewoners uit de wijk voor een sluitende aanpak op het gebied van welzijn voor alle mensen die in de wijk wonen en die niet in staat zijn zelfstandig te participeren.

- Rapporteren:

Aan de gemeente, bewoners en collega’s van Participe.

De wijkcoach kan betrokken worden  bij projecten in andere wijken waar in opdracht van de gemeente extra inzet noodzakelijk is.

Profiel

Wij vragen: een initiatiefrijke, coördinerende en stimulerende professional.

Een zelfstandige, ondernemende, proactieve, en resultaatgerichte professional die goed kan communiceren én samenwerken met de bewoners en de (zorg)professionals in de wijk.

Je beschikt over:

  • HBO werk- en denkniveau;
  • Mensenkennis
  • Agogische expertise
  • aantoonbare ervaring binnen het werken met verschillende (groepen) inwoners
  • Je bent in staat om mensen in beweging te krijgen
  • Je hebt gevoel voor rollen, posities en verantwoordelijkheden
  • Je houdt in een soms complex ‘speelveld’ jouw eigen doel helder voor ogen
  • Je kunt goed plannen en organiseren en prioriteiten stellen

 

Participe is een betrokken, ondernemende organisatie in het sociaal domein.  Op dit moment organiseren wij voor 14 gemeenten sociaal werk: welzijn en wmo. Bij Participe werken circa 285 medewerkers, ruim 2.500 vrijwilligers en tientallen stagiaires. Onze organisatie bestaat uit vijf werkmaatschappijen: Participe Holding, Participe Projecten, Participe Amstelland, Participe Alphen aan den Rijn en Participe Delft.

Onze missie is het realiseren van een inclusieve samenleving, een samenleving waar iedereen ertoe doet en mee kan doen. Hiertoe vindt, bindt en verbindt Participe. Op basis van talenten en mogelijkheden stimuleren wij mensen - vindingrijk en doelgericht. Ons motto is: welzijn voorkomt zorg. Ofwel: meer participeren, minder indiceren. Daarbij denken wij in kansen in plaats van beperkingen. Nee verkopen we niet, wij kijken wat wél mogelijk is.

Bankras/Kostverloren is een zestigerjaren wijk met eengezinswoningen omringd door hoge flats. Ten opzichte van het gemiddelde van Amstelveen is in deze wijken een grotere voorraad sociale huurwoningen. Halverwege de 2 wijken is wijkcentrum Alleman te vinden.

In deze wijk wonen relatief veel mensen in een kwetsbare positie.

Uilenstede is met circa 3.400 bewoners de grootste studentencampus van Noord-Europa. De bewoners van deze wijk bestaan voor 90% uit studenten die maar voor korte duur in de wijk verblijven en veelal ook hun blik op Amsterdam gericht hebben. Deze wijk heeft geen wijkcentrum.

Arbeidsvoorwaarden

De aanstelling functie wijkcoach is voor 1 jaar voor 36 uur, schaal 9 (CAO Sociaal Werk)

Solliciteren

Voor meer  informatie over deze vacature kun je contact opnemen met: e.nabatova@participe.nu

Je motivatiebrief met CV kun je tot 08/02/2020 mailen naar: werving@participe.nu o.v.v. vacaturenummer 202004.

De sollicitatiegesprekken zijn gepland op 20 februari. Bij de gesprekken zijn meerdere collega’s en een bewoner aanwezig.

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern uitgezet, bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe sollicitanten.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Meer informatie over onze organisatie vind je op http://www.participe-amstelland.nu/