Wijkcoach Patrimonium

Wordt jij onze nieuwe collega?

 

Wijkcoach en aandachtfunctionaris voor vrijwilligers

 

32 uur per week

 

 

Functie wijkcoach (24 uur)

De wijkcoach is de verbindende generalist in de wijk Patrimonium, die ondersteuning biedt aan (groepen) wijkbewoners met vragen op het gebied van sociale samenhang, leefbaarheid, veiligheid en participatie.

De wijkcoach heeft een signalerende, schakelende en verbindende functie in de wijk en is vraagbaak, sparringpartner, stimulator en adviseur van de bewonersinitiatiefgroepen.

De wijkcoach verbindt vragen en behoeften van kwetsbare inwoners met de mogelijkheden van actieve wijkbewoners, maakt verbindingen binnen en tussen verschillende (groepen) wijkbewoners mogelijk en versterkt de eigen kracht van formele en informele netwerken.

De wijkcoach signaleert behoeftes aan nieuwe voorzieningen om wijkbewoners (nog meer) daarbij te betrekken. Daarna bekijkt de wijkcoach in samenwerking met (groepen) wijkbewoners, verenigingen en/of instellingen of zij dergelijke voorzieningen kunnen realiseren.

De wijkcoach streeft naar overleg en samenwerking met (groepen) wijkbewoners, gemeente, organisaties op het  gebied van zorg, onderwijs, sport, cultuur en welzijn, politie, verenigingen en bedrijfsleven.

 

Functie aandachtfunctionaris vrijwilligerswerk

 (8 uur)

Binnen onze organisatie spelen vrijwilligers een belangrijke rol. Zij organiseren/ondersteunen activiteiten en zijn de bekende gezichten binnen onze wijkcentra.

Als aandachtfunctionaris vrijwilligerswerk ben jij bezig met het vrijwilligersbeleid, scholing en werving van de nieuwe vrijwilligers. Je signaleert trends en ontwikkelingen in het vrijwilligerswerk en weet die te vertalen binnen de organisatie. Je onderhoudt nauwe contacten met Vrijwilligers Centrales en vrijwilligers coördinatoren van de netwerkpartners.                                                                                                                

Wij zoeken:

 • Een zelfstandige, ondernemende, proactieve en resultaatgerichte professional die goed kan communiceren, samenwerken en verbinden.
 • Je weet wanneer je een activerende, stimulerende rol moet spelen en wanneer je zaken aan wijkbewoners kunt overlaten/overdragen.
 • Iemand met mensenkennis, agogische expertise en ervaring met het werken met verschillende (groepen) wijkbewoners
 • Je hebt een HBO-werk-en denkniveau.
 • Nieuwsgierigheid en interesse in de mens en samenleving is een must.
 • Kijken en handelen vanuit kansen, mogelijkheden en oplossingen.
 • Bruggen slaan tussen leef en systeemwereld.

Wij bieden

 • Veel zelfstandigheid en de gelegenheid om je kwaliteiten in te zetten.
 • Samenwerking met de welzijnsprofessionals van Participe Amstelland en diverse andere externe partners en organen (Bewonersinitiatiefgroepen, sociale teams, jongerenwerk, medewerker Participatie en beleidsmedewerker Sociale samenhang van Gemeente Amstelveen, etc).

 

Participe is een betrokken, ondernemende organisatie in het sociaal domein. Op dit moment organiseren wij voor 10 gemeenten sociaal werk: welzijn en wmo. Bij Participe werken circa 260 medewerkers, ruim 2.500 vrijwilligers en tientallen stagiaires. Onze organisatie bestaat uit vijf werkmaatschappijen: Participe Holding, Participe Projecten, Participe Amstelland, Participe Alphen aan den Rijn en Participe Delft.

Onze missie is het realiseren van een inclusieve samenleving, een samenleving waar iedereen ertoe doet en mee kan doen. Hiertoe vindt, bindt en verbindt Participe. Op basis van talenten en mogelijkheden stimuleren wij mensen - vindingrijk en doelgericht. Ons motto is: welzijn voorkomt zorg. Ofwel: meer participeren, minder indiceren. Daarbij denken wij in kansen in plaats van beperkingen. Nee verkopen we niet, wij kijken wat wél mogelijk is.

 

Organisatie | Participe Amstelland

Participe Amstelland levert diensten op het gebied van ouderenadvies, psychosociale ondersteuning en maatschappelijke ondersteuning voor mensen tussen 0 en 100 jaar, in Aalsmeer, Amstelveen, Ouder-Amstel en Uithoorn. Het uitgangspunt is dat iedere volwassene de regie over het eigen leven zo lang en zo veel mogelijk in eigen hand heeft of weer krijgt, en vanuit het eigen perspectief aansluiting heeft met de samenleving. Samen met maatschappelijk werkers, activiteitencoach, ouderenadviseur en sociaal beheer vormt de wijkcoach het integraal team.

Het team werkt nauw samen met formele en informele partners in de wijk.

Arbeidsvoorwaarden

 • Je krijgt een aanstelling voor 32 uur voor de periode van 1 jaar bij Participe Amstelland.
 • Inschaling schaal 8, conform CAO Sociaal Werk.
 • Aansluiting bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn.
 • Maandelijkse opbouw van een Loopbaanbudget (LBB) om je inzetbaarheid op peil te houden.
 • Maandelijkse opbouw van circa 18,5% Individueel Keuzebudget (IKB).

 

 

 

 

Meer informatie en solliciteren

Voor meer informatie over de functie kun je ook bellen met Elena Nabatova, Manager Participe Amstelland, 06-55778533.

Stuur je motivatiebrief met CV uiterlijk 10 augustus 2022 naar werving@participe.nu o.v.v. vacaturenummer 202234.

 

Deze vacature wordt zowel intern als extern uitgezet. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang op externe kandidaten.