Manager Sociaal Werk

Participe Delft heeft een vacature voor een Manager Sociaal Werk, voor 24 uur per week

 
Participe's Time 4 Your Future bereikt indrukwekkende mijlpalen in samenwerking met De Haagse Hogeschool.

Participe's Time 4 Your Future bereikt indrukwekkende mijlpalen in samenwerking met De Haagse Hogeschool.

 
Wonen, zorg, sport, welzijn, financiën
 
Vluchtelingenbegeleiding
 
Manager Sociaal Werk

Participe Delft heeft een vacature voor een Manager Sociaal Werk, voor 24 uur per week

 
Participe's Time 4 Your Future bereikt indrukwekkende mijlpalen in samenwerking met De Haagse Hogeschool.

Participe's Time 4 Your Future bereikt indrukwekkende mijlpalen in samenwerking met De Haagse Hogeschool.

 
Wonen, zorg, sport, welzijn, financiën
 
Vluchtelingenbegeleiding
 
Stagiairs HBO Social Work in Amstelveen

Stagiairs HBO Social Work in Amstelveen

 

 

 

 

 
Stagiair Wijkteam Aalsmeer

Voor ons integrale team van Participe Aalsmeer zijn wij per direct opzoek naar een

Stagiair(e) Social Work of HBO 2e jaar

voor min 16 uur max 24 uur per week.

 

 

 
Dialoogavond Edelstenenbuurt

Op dinsdag 7 juni organiseert Participe samen met de gemeente een dialoogavond in de Edelstenenbuurt. Op de agenda staan veiligheid, preventie en stand van zaken van het nieuwe buurtcentrum. Wethouder Schotanus is aanwezig en betrokken professionals. Buurtbewoners zijn van harte welkom. 

 
Certificaten voor deelnemers Time 4 Your Future

Het einde van het schooljaar nadert en op veel scholen worden er momenteel diploma's uitgereikt. Onze eerste groep jongeren heeft op dinsdag 13 juli ook een uitreiking gehad....zij hebben hun MDT-certificaat ontvangen voor het voltooien van hun Time 4 Your Future traject.

 
Nieuwe bestuurder per 15 mei

Participe heeft per 15 mei 2021 een nieuwe bestuurder: Marcel Bastiaansen. Onze nieuwe bestuurder brengt veel kennis en ervaring mee. Hij is zijn loopbaan ooit gestart in het veld als kinderpsycholoog en jongerenopbouwwerker en heeft vervolgens veel kennis en ervaring opgedaan in de gemeentelijke wereld en in het welzijnsdomein. Momenteel werkt hij als transformatiemanager in het Sociaal Domein bij de gemeente Ede.

 

 
Vangnet in de Wijk – samen met bewoners

Een toename van klachten, meer incidenten, verwarde mensen en afname van de sociale samenhang. “Het zijn allemaal signalen dat het niet goed gaat in een buurt”, zegt sociaal werker Cherif Jeffali. “Ons antwoord hierop is het realiseren van een ‘Vangnet in de wijk’. 

 

 
Welzijn op Recept Beweegt

Als variant op Welzijn op Recept is in Delft Welzijn op Recept Beweegt geïntroduceerd. “Een voorbeeld van preventieve gezondheidszorg”, vertelt sociaal werker Anja van Oosten.
 

 
“Ik heb ontdekt wat ik voor een ander kan betekenen”

In Delft krijgen jongeren met Time 4 Your Future kansen om zich met behulp van vrijwilligerswerk verder te ontwikkelen. “Een succesvolle aanpak” vertelt projectleider Ron Rietkerken “die we de komende twee jaar dankzij subsidie van ZonMw kunnen voortzetten en in meer gemeenten willen gaan inzetten”.

 
Oog voor Elkaar groot succes

“Voor mij?”, “Waar heb ik dit aan verdiend?” “Wat aardig!”. Dit is een greep aan de mooie reacties die Delftse inwoners gaven bij het ontvangen van een kerstpakket.<

 
Het doorbreken van het taboe op schulden

Schaamte bij schulden maakt dat er vaak te laat wordt aangeklopt voor hulp en dat problemen groter worden. Om hier verandering in te brengen, richten we ons in Delft op vroegsignalering. Sociaal werker Peter Janssen: “Eerder helpen betekent dat opschaling kan worden voorkomen.”

 

 
Interim-bestuurder

Half september is Manuelle Moens bij Participe gestart als interim-bestuurder. Moens is zeer ervaren in het sociaal domein.

 
Door de bureaucratische papierterreur helpen

Herco Christerus - Vrijwillig Maatschappelijk Begeleider Vluchtelingenbegeleiding Delft

In augustus 2015 ging Herco Christerus met pensioen. Na een PIZ-cursus (pensioen in zicht) en een soms lastige periode van ‘wennen aan’, is hij op zoek gegaan naar een zinvolle manier om zijn tijd te besteden.
 

 
Jongerenwerk draagt bij aan de transformatiedoelen

Jongerenwerkers van Participe Alphen aan den Rijn en Participe Delft hebben meegewerkt aan een onderzoek van het lectoraat Youth Spot van de Hogeschool van Amsterdam. Effectonderzoek onder 1.579 jongeren tussen de 10 en 24 jaar toont aan dat jongerenwerk bijdraagt aan het realiseren van de transformatiedoelen van de Jeugdwet. 

 
Manifest 'Investeer in buurten'

DOCK, Participe, WMO Radar en +Vijf een initiatief van Pameijer,organisaties in het sociaal domein, roepen gemeentepolitici en beleidsmakers op tot het realiseren van de inclusievesamenleving: Investeer in buurten – en dring daarmee zorgkosten terug.

Manifest Investeer in buurten

Ondersteken dit manifest op petitie.nl:

 
Meerjaren Beleidsplan Participe 2018 - 2021

In 2017 heeft Participe met medewerkers, vrijwilligers, cliënten, en stakeholders een nieuw strategisch plan gemaakt voor de periode 2018 - 2021. 
In dit plan hebben we benoemd wat wij zien in de samenleving, welke positie wij daarin innemen en welke beweging wij willen maken om ook in de toekomst een passend antwoord te geven op maatschappelijke vragen. Het plan bouwt voort op ons vorige strategisch plan.

 
Tien jaar Participe

Tien jaar geleden, in 2008, is Participe ontstaan uit een fusie van Stichting Zorgwijzer en Stichting Welzijn in Alphen aan den Rijn.

 
Zij-aan-zij

In het Amsterdamse project Zij-aan-Zij van Participe helpen vrouwen elkaar persoonlijke belemmeringen te overwinnen om (weer) aan het werk te gaan. Het zijn juist, de in onze ogen oplosbare hindernissen, die een ander volledig lam kunnen leggen. Denk aan zaken als kinder- opvang regelen, kinderen durven achter te laten. Of een echtgenoot of familie overtuigen dat je als vrouw buitenshuis kunt werken.

 
Veense voordeuren

Gewone mensen, die anderen helpen. Dat is de kracht van ’De Voordeur’ van Veens. Iedereen uit Veenendaal die iets wil vragen, kan binnenlopen op het inloopspreekuur in de verschillende wijkcentra en het gemeentehuis.

 
Maandelijkse stamtafel voor mantelzorgers

Delft voor Elkaar en Huszár organiseren vanaf 25 september, samen één keer per maand een stamtafel voor mantelzorgers.

 

 
Vluchtelingenbegeleiding Midden-Delfland

Vluchtelingenbegeleiding Midden-Delfland wordt vanaf 1 mei 2024 verzorgd door:

Taalschool Rijswijk / Delft

Poptahof Noord 1
2624 PV Delft 

 info@taalschoolrijswijk.nl

Maak een afspraak

Stuur een mail of ga langs voor het maken van een afspraak.

 
Samenwerking met Mijn Buurtje

Op maandag 11 september ondertekenden Participe en Mijn Buurtje een samenwerkingsovereenkomst waarin ze aankondigen nauwer te gaan samenwerken. Met deze samenwerking breiden beide organisaties hun dienstenpakket uit.

 
Onze visie op accommodaties

Participe beheert op dit moment in vijf gemeenten reeds dertig maatschappelijke vastgoedaccommodaties. In onze accommodatievisie lichten we kort toe dat we dit doen wij op basis van vier pijlers. Ons belangrijkste doel is het verbinden van mens en gebouw.

Accommodatievisie

 
Welkom in Sliedrecht

In Sliedrecht is het samenwerkingsverband Welkom in Sliedrecht van start gegaan dat - ondersteunt door Participe - belangeloos vluchtelingen opvangt in de gemeente.

 
Participatie en activering

ontwikkelen en verbinden bewoners - organiseren ontmoetingen en trainingen - participatiebanen - tegenprestatie - inzet

 
Welzijn in de wijk

ondersteuning en activering in wijk en buurt -  vinden, verbinden en verwerken bewoners(initiatieven) - uitvoering wijkgericht werken - organisatie en bemensen wijkcoaches/sociale teams

 
Ouderenadvies

sociaal maatschappelijke ondersteuning ouderen - welzijn ouderen - hulp bij rouw en verlies - activeren ouderen

 
Opvoeden en opgroeien

kinder-, jeugd- en jongerenwerk- ouder/kindcoaches - jeugdwelzijn - ouder- en kindadvies

 
Taal en integratie

vluchtelingenbegeleiding - vluchtelingenwerk - taaloefenplekken - conversatielessen - maatschappelijke stages - organiseren platforms

 
Maatschappelijk werk

cliëntondersteuning - ondersteuning van bewoners bij problemen - bijvoorbeeld bij schuldenproblematiek, eenzaamheid en relatieproblemen

 
Vrijwilligerswerk en mantelzorg

organiseren vrijwilligerswerk - vrijwilligersmatching - ondersteunen vrijwilligersorganisaties 

 
Dementie en vergeetachtigheid

Open Inloop - Odensehuizen - ontmoetingsgroepen - Alzheimercafe

 
Deradicalisering

streetcornerwork - bevorderen engagement - terrorismebestrijding

 
Delft

In de gemeente Delft verzorgt Participe Delft:

  • maatschappelijke ondersteuning
  • welzijn in de wijk
  • opvoeding en opgroeien
  • ouderenadvies
  • jongerenwerk
  • langer zelfstandig functioneren
  • hulp aan Oekraïense vluchtelingen

Zie: www.participedelft.nu en www.delftvoorelkaar.nl

 

 

Vluchtelingenbegeleiding Midden-Delfland wordt vanaf 1 mei 2024 verzorgd door:
 

Taalschool Rijswijk / Delft

Poptahof Noord 1
2624 PV Delft 

 https://taalschoolrijswijk.nl